26 września 2019

III National Sales Congress

22 października 2019

Zwycięski Dział Sprzedaży Jak budować przewagę kompetencyjną?

27 października 2019

APPendix – “Integrity” i charakter

4 lutego 2020

Liberator-audycja w RDC

29 września 2020

Festiwal Inspiracji w Teatrze Palladium

8 października 2020

National Sales Congress Hotels

20 października 2020

SKUTECZNY TRENING SPRZEDAŻY. WYKORZYSTAJ SWOJE KOMPETENCJE w Warszawie!

24 października 2020

Wykład Wykorzystanie nowoczesnej psychologii w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą na Akademii Leona Koźmińskiego

27 listopada 2020

Wykład Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży cz. II Szkoła Główna Handlowa