Wykład Wykorzystanie nowoczesnej psychologii w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą na Akademii Leona Koźmińskiego
Wykorzystanie nowoczesnej psychologii w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą" w ramach studiów podyplomowych z Psychologii Biznesu dla Menedżerów w godz.14.00-18.00

Współczesna sprzedaż jest znacząco bardziej interdyscyplinarna aniżeli nam się wydaje. W związku z tym menedżer zespołów sprzedaży to częściej psycholog, ekonomista, socjolog i finansista a do tego dobry administrator. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyniki badań Radwells Institute najlepszych zespołów sprzedaży w branży finansowej realizowanych przez kilka lat, pokazujących, że ponad 65% czasu pracy najlepszych Menedżerów zajmuje... nauka profesji sprzedaży czyli szkolenia, informacja zwrotna, omawianie zrealizowanych spotkań on line, in class to przewagą kompetencyjną staje się umiejętność nawigowania ludźmi... a nie zarządzania nimi...

  • Podczas zajęć dr Radłowski przeprowadzi Studentów przez meandry wykorzystania nowoczesnej psychologii w sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą w relacjach pomiędzy firmami (B2B) i w relacjach firma - klient (B2C)
  • Pokaże na czym polega przewaga kompetencyjna.

    Dodatkowe informacje