#sprzedażnapoddaszu #zarządzanienapoddaszu #sprzedażintelektem #zarządzanieintelektem #strategiaintelektu to zarówno hasztagi i autorskie programy w których dzielę się wiedzą, umiejętnościami oraz poddaję refleksji działalność Doradców i Menedżerów w obszarze sprzedaży. Zależy mi na dostarczaniu najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu strategii, sprzedaży i zarządzania z rynków międzynarodowych i z rynku polskiego. Moim celem jest budowanie etosu pracy kompetentnych #Doradców oraz #MenedżerówSprzedaży:

#Lavamanagement czyli zarządzanie sprzedażą b2b

#Strategia i... zwrot z zainwestowanego kapitału... czyli jak będziemy zarabiać pieniądze

#strategiewobecKlientówB2B #ekostrategie wobec Klienta oraz wobec samego siebie

#czemukompetencjesąważne

#właściwepotrzebyKlientaB2B #sprzedażintelektem #zarządzanieintelektem

#witajnakanale #sprzedażB2B #zarządzanie #HR #strategia #duedilligence

#sprzedażintelektem #zarządzanieintelektem dla Liderów, Menedżerów szczególnie w sprzedaży B2B

46 #rozkład normalny Gaussa w sprzedaży b2b cz. I

45 #model DUON czyli uczymy się doradztwa w sprzedaży i w zarządzaniu:

44 #Przewagikompetencyjnenastart... czyli obserwuj przewagi komparatywne:

#Dogrywka 43 #skutecznytreningsprzedaży #wykorzystajswojekompetencje:

43 #WstępdoSkutecznegotreningusprzedaży cz. III:

42 #wstępdodzisiaj #skutecznytreningsprzedaży cz.II:

41 #skutecznytreningsprzedaży w ... nowych czasach zarządzania i sprzedaży:

40 #3kategorieproblemówwzarządzaniusprzedażą:

39 #Czymjestofertawwartości? w sprzedaży:

38 #Matrycacoachingowa w sprzedaży:

37 #Kaskadakompetencjicoachingowychw sprzedaży:

36 #Podejmowaniedecyzji a oferta wartości:

35 #PiramidaRadwells w sprzedaży:

34 #Motywowanieaspiracyjne jako ważna część pracy Menedżera część II:

33 #Gościewmądrościmentoringuinteligencjicoachingu niech wieść niesie...:

32#Odroczoneowocezmiany w zespole sprzedaży czyli proces:

31#JakSeniorMenedżer może lepiej zarządzać sprzedażą?:

30#SpiralnymodelkształceniaSprzedawców i Menedżerów :

29#Zachowanianormatywne w sprzedaży czyli normy, zasady obyczaje choć nie weźmiesz ich w dłonie:

28#NarodowyKongresSprzedaży dla Menedżerów 26.09.2019 fragment drugiego najlepszego wystąpienia pt:"Czy motywowanie w sprzedaży ma sens?":

27#metapoznanieczylijakuczyszsię, jakie masz preferencje w profesji sprzedaży B2B:

26#nawigowanierelacji z Klientem:

25#profildoradcy, czyli prawdopodobieństwo ideału:

24#triadamotywowania, w sprzedaży:

23#sprawczość czyli o co chodzi w sprzedaży B2B:

22#doradca czyli zagadka pewności siebie:

21#3rodzajepotrzeb w biznesie:

20#symetryczne dziedziny do sprzedaży:

19#skuteczny trening sprzedaży czyli ilość i jakość:

18#sprzedaż doradcza, a transakcyjna, przedsiębiorcza:

17#greenfeedback informacja zwrotna cz. II źródła informacji zwrotnej:

16#motywowanie aspiracyjne czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

15#gdzie miejsce i myślenie na pomysły w sprzedaży:

14#social learning #content learning w sprzedaży doradczej:

13#jakość produktywność #uczenie się sprzedaży doradczej:

12#winda w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsze lustro Twoich kompetencji:

11#bliżej natury sprzedaży... naturalnych predyspozycji czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

10#przystanki i rutyny w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsza praktyka:

9#profilaktykapotrzeb w sprzedaży doradczej... czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

8#konwencja nauki profesji sprzedaży czyli prawdopodobnie najlepsza formuła do osiągania wyników:

7#atrakcyjność i osiągalność Klienta w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

6#biegi w sprzedaży doradczej i zarządzaniu czyli prawdopodobnie najlepsza edukacja własna:

5#terytorium intelektualne #terytorium psychologiczne klienta w sprzedaży doradczej:

4#mądrość mentoringu #inteligencja coachingu podziękowania recenzentom!:

3#mądrość mentoringu #inteligencja coachingu premiera książki 20 sierpnia 2019:

2#potrzeby Klienta w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsza formuła myślenia o Kliencie:

1#greenfeedback czyli prawdopodobnie najlepsza informacja zwrotna w zarządzaniu:

0#sprzedaż na poddaszu czyli cykl edukacyjny dla Doradców i Menedżerów Sprzedaży:

#czemukompetencjesąważne

#właściwepotrzebyKlientaB2B #sprzedażintelektem #zarządzanieintelektem

#witajnakanale #sprzedażB2B #zarządzanie #HR #strategia #duedilligence

#sprzedażintelektem #zarządzanieintelektem dla Liderów, Menedżerów szczególnie w sprzedaży B2B

46 #rozkład normalny Gaussa w sprzedaży b2b cz. I

45 #model DUON czyli uczymy się doradztwa w sprzedaży i w zarządzaniu:

44 #Przewagikompetencyjnenastart... czyli obserwuj przewagi komparatywne:

#Dogrywka 43 #skutecznytreningsprzedaży #wykorzystajswojekompetencje:

43 #WstępdoSkutecznegotreningusprzedaży cz. III:

42 #wstępdodzisiaj #skutecznytreningsprzedaży cz.II:

41 #skutecznytreningsprzedaży w ... nowych czasach zarządzania i sprzedaży:

40 #3kategorieproblemówwzarządzaniusprzedażą:

39 #Czymjestofertawwartości? w sprzedaży:

38 #Matrycacoachingowa w sprzedaży:

37 #Kaskadakompetencjicoachingowychw sprzedaży:

36 #Podejmowaniedecyzji a oferta wartości:

35 #PiramidaRadwells w sprzedaży:

34 #Motywowanieaspiracyjne jako ważna część pracy Menedżera część II:

33 #Gościewmądrościmentoringuinteligencjicoachingu niech wieść niesie...:

32#Odroczoneowocezmiany w zespole sprzedaży czyli proces:

31#JakSeniorMenedżer może lepiej zarządzać sprzedażą?:

30#SpiralnymodelkształceniaSprzedawców i Menedżerów :

29#Zachowanianormatywne w sprzedaży czyli normy, zasady obyczaje choć nie weźmiesz ich w dłonie:

28#NarodowyKongresSprzedaży dla Menedżerów 26.09.2019 fragment drugiego najlepszego wystąpienia pt:"Czy motywowanie w sprzedaży ma sens?":

27#metapoznanieczylijakuczyszsię, jakie masz preferencje w profesji sprzedaży B2B:

26#nawigowanierelacji z Klientem:

25#profildoradcy, czyli prawdopodobieństwo ideału:

24#triadamotywowania, w sprzedaży:

23#sprawczość czyli o co chodzi w sprzedaży B2B:

22#doradca czyli zagadka pewności siebie:

21#3rodzajepotrzeb w biznesie:

20#symetryczne dziedziny do sprzedaży:

19#skuteczny trening sprzedaży czyli ilość i jakość:

18#sprzedaż doradcza, a transakcyjna, przedsiębiorcza:

17#greenfeedback informacja zwrotna cz. II źródła informacji zwrotnej:

16#motywowanie aspiracyjne czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

15#gdzie miejsce i myślenie na pomysły w sprzedaży:

14#social learning #content learning w sprzedaży doradczej:

13#jakość produktywność #uczenie się sprzedaży doradczej:

12#winda w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsze lustro Twoich kompetencji:

11#bliżej natury sprzedaży... naturalnych predyspozycji czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

10#przystanki i rutyny w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsza praktyka:

9#profilaktykapotrzeb w sprzedaży doradczej... czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

8#konwencja nauki profesji sprzedaży czyli prawdopodobnie najlepsza formuła do osiągania wyników:

7#atrakcyjność i osiągalność Klienta w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsza formuła:

6#biegi w sprzedaży doradczej i zarządzaniu czyli prawdopodobnie najlepsza edukacja własna:

5#terytorium intelektualne #terytorium psychologiczne klienta w sprzedaży doradczej:

4#mądrość mentoringu #inteligencja coachingu podziękowania recenzentom!:

3#mądrość mentoringu #inteligencja coachingu premiera książki 20 sierpnia 2019:

2#potrzeby Klienta w sprzedaży doradczej czyli prawdopodobnie najlepsza formuła myślenia o Kliencie:

1#greenfeedback czyli prawdopodobnie najlepsza informacja zwrotna w zarządzaniu:

0#sprzedaż na poddaszu czyli cykl edukacyjny dla Doradców i Menedżerów Sprzedaży:

Inne video:

#FestiwalInspiracji2020, wystąpienie #Magianaturalnychpredyspozycji

#APPendix u Jacka Santorskiego, wystąpienie pt: Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu

#26 września 2019 Zaproszenie na Narodowy Kongres Sprzedaży - Mistrzowskie Strategie Sprzedaży:

00#zaproszenie do lektury mojej książki - Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje:

000#skuteczny trening sprzedaży #podziękowania za recenzję okładkową:

#wystąpienie podczas konferencji Knowledge 2.0 pt: Ogród, a rola ogrodnika czyli tworzenie środowiska do zarządzania wiedzą:

#Michał Rogalski zaprosił mnie do rozmowy on line o sprzedaży, o kompetencjach w sprzedaży

Wywiady ze mną:

Bądź najarany na Klienta cz.1 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.2 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.3 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.4 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.5 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.6 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.7 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Bądź najarany na Klienta cz.8 czyli z dystansu o jednym z ważniejszych zawodów świata

Rozmowy PWN: Sztuka feedbacku – rozmowa z dr. Grzegorzem Radłowskim

#eKawa z Turniakiem czyli o znaczeniu networkingu i współczesnych kompetencjach

Jak połączyć wiedzę akademicką z biznesem? Arek Klekociuk prowadzi ciekawe wywiady z przedsiębiorcami

#Jak motywować najlepszych sprzedawców?

#Jak nowocześnie szkolić zespół sprzedaży?

#Blended learning - Jak nowocześnie szkolić pracowników?

#B2B Power Talks - jak stworzyć użyteczną segmentację klientów b2b:

#B2B Power Talks - sprzedaż transakcyjna vs doradcza i strategiczna w b2b:

#B2B Power Talks - rytuały w sprzedaży b2b:

#B2B Power Talks - matematyczne wyliczenie wartości relacji sprzedaży w b2b:

#video w akcji w TViP - cykl zrealizowany z telewizją TViP na temat sprzedaży i zarządzania:

Przejdź do materiału video

#AVIVA - Jak włączyć wideo do edukacji pracowników?

Przejdź do materiału video

Wywiady w radio i w podcastach:

O sztuce feedbacku w podcaście Allegro Akademia w programie Kamilii Grotowskiej:

https://www.youtube.com/watch?v=PwVWt6skpf0&t=1226s/

O sztuce feedbacku w podcaście Radia TOK.FM w programie Dobra Praca Zuzanny Piechowicz:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/124793,Feedback-to-proces-Nie-komunikat/

O feedbacku w Radiu TOK.FM w programie Praca od Podstaw Zuzanny Piechowicz:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/126807,-Informacja-to-proces-Nie-incydent-O-ksiazce-Sztuka-feedbacku/

O sztuce feedbacku w Radiu MUZO.FM w programie BIZON Pawła Oksanowicza:

https://https://www.muzo.fm/podcast/2022-07-30/bizon-30-07-2022//

O sztuce feedbacku w Radiu ChilliZet w programie Biznes przez Sito Kuby Sito:

https://player.chillizet.pl/Podcasty/Biznes-przez-Sito/KsiegarniaBiznesowa-Grzegorz-Radlowski-Sztuka-feedbacku//

W podcaście Everest Lidera pt: #25 Feedback – czyli o tym jak dobrze udzielać informacji zwrotnej pracownikom Anny Sarnackiej Smith:

https://www.youtube.com/watch?v=O1lZo1y9sgs&t=2411s//

Premiera sztuki feedbacku w Radiu dla Ciebie w programie Liberator Magdaleny Zalewskiej:

https://rdc.pl/podcast/liberator_psItvYbmTT9qaGrUnohd?episode=N1GmmPONrYxefKF3wIel//

Plany biznesowe na początek roku w Radiu dla Ciebie w programie Liberator Magdaleny Zalewskiej:

https://www.rdc.pl/podcast/liberator-plany-biznesowe-na-poczatku-roku//

Mentoring w biznesie w Radiu dla Ciebie w programie Liberator Magdaleny Zalewskiej:

https://www.rdc.pl/podcast/liberator-mentoring-w-biznesie/

O kanapce w informacji zwrotnej w Radiu TOK FM w podcaście Dobry Pracodawca Marzeny Mazur:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/121184,-Kanapka-od-szefa-czyli-informacja-zwrotna-w-pracy-Czy-feedback-musi-byc-negatywny

O mentoringu i coachingu w Radiu TOK FM w programie Strefa Szefa Marzeny Mazur:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/82624,Mentoring-w-sprzedazy

O badaniach jakościowych w zarządzaniu w Radiu TOK FM w programie Strefa Szefa Marzeny Mazur:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/81066,Po-co-szefom-badania-jakosciowe-powtorka

O skutecznym treningu sprzedaży w Radiu TOK FM w programie Strefa Szefa Marzeny Mazur:

https://audycje.tokfm.pl/podcast/66985,O-treningu-sprzedazy-z-Grzegorzem-Radlowskim

O sztuce informacji zwrotnej w Polskim Radiu Czwórka w programie Strefa Prywatna z Jakubem Jamrozkiem:

https://www.polskieradio.pl/10/4758/Artykul/2946581,Strefa-prywatna-26042022-2004

O sprzedaży jako profesji w Polskim Radiu Czwórka w programie Strefa Prywatna z Jakubem Jamrozkiem:

https://www.polskieradio.pl/10/4023/Artykul/1962902,Sztuczki-sprzedazowe-jak-sprzedawac-zeby-klient-chcial-kupic