PREMIERA 20 sierpnia 2019 roku

OnePress, Gliwice sierpień 2019

Mądrość Mentoringu. Inteligencja Coachingu.
Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym

Książka wyróżniona w konkursie "Książka roku 2019 dla Trenera" Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu...
Była również ma liście TOP12 NA WWW.ONEPRESS.PL
"To dobra książka - otwiera perspektywę na przemiany w modelach relacji, zarządzania i sprzedaży (wczoraj ekstrawertyk, dziś ambiwertyk - to tylko jeden z wielu konkretów), inspiruje, a jednocześnie zawiera wiele elegancko uporządkowanych praktycznych wskazówek, użytecznych modeli i ćwiczeń. Polecam - nie tylko - nastawionym na rozwój ludzi, integrowanie efektywności biznesowej i wrażliwości etycznej sprzedawcom, lecz wszystkim Liderkom i Liderom nowego paradygmatu."
z recenzji: Jacek Santorski

prof. hon. Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi Akademię Psychologii Przywództwa

By zwiększyć prawdopodobieństwo dojścia do celu...

Mentoring i coaching — oto dwie dziedziny, którym przyświeca przede wszystkim idea skuteczności nauczania w każdym aspekcie ludzkiej aktywności: od umiejętności sprzedawania, przez jazdę na rowerze, po język obcy. Menedżerów interesować będą przede wszystkim aspekty zawodowe, czyli nauka efektywnej sprzedaży i skuteczne zarządzanie zespołem handlowym.

Treść tej książki została ujęta w formie dwunastu przystanków w podróży, podczas której poznajemy metody mentoringowe i coachingowe. Stosowane nie tylko w sprzedaży — także w sporcie, sztuce i nauce, ponieważ, choć z pozoru to różne dziedziny, okazują się podobne w obszarze edukacji sukcesu.

Do udziału w tej podróży autor podręcznika zaprosił ośmiu wybitnych ekspertów, którzy wskazali mentoring i coaching nie tylko jako metodę, ale przede wszystkim jako współczesny styl nauki sprzedawania idei, pomysłów, jak również usług i produktów — w bardziej ludzki, upodmiotawiający sposób.

W tej publikacji znajdziesz wiele odwołań do wyzwań, jakim na co dzień musisz sprostać w pracy i w życiu prywatnym. Spojrzysz na nie inaczej — z perspektywy nauki własnej efektywności. Autor pokazuje, jak wykorzystać tę zmienioną perspektywę i nowoczesne metody nauczania do kształcenia profesjonalnych sprzedawców, menedżerów oraz trenerów sprzedaży.

W przystępny sposób przybliża także problemy, które mogą wystąpić podczas prowadzenia edukacji menedżerskiej, trenerskiej i szkolenia szeregowych pracowników sprzedaży.

Poznaj świat, w którym skuteczność jest matką i ojcem sukcesu. By stać się jego beneficjentem, najpierw się go naucz, a potem swoją wiedzę... przekaż innym!

parallax background

Poznaj świat, w którym skuteczność jest matką i ojcem sukcesu. By stać się jego beneficjentem, najpierw się go naucz, a potem swoją wiedzę...
przekaż innym!

AUDIOBOOK Audytorium 2018

Czyta Jacek Rozenek i Grzegorz Radłowski

Skuteczny Trening Sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje

Przesłuchasz na www.storytel.pl

Skuteczny Trening Sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje to książka o sprzedaży dla ludzi sprzedaży i nie tylko.Wśród przewag konkurencyjnych na współczesnym wolnym rynku autor zidentyfikował takie przewagi kompetencyjne, które obalają mity dotyczącego nauki - jak to nazywa - profesji sprzedaży. Dziś umiejętności sprzedaży wykorzystujemy w niezliczonej liczbie profesji - od sprzedaży pomysłu w pracy  wymagającemu szefowi, przez zawodową sprzedaż ubezpieczenia w jakże wymagającym zawodzie agenta  ubezpieczeniowego, po sprzedaż nowej strategii przez menedżera zespołowi ekspertów.

Dlatego też autor przedstawia pogłębiony opis wieloletnich doświadczeń własnych wraz z przeglądem literatury przedmiotu, efektami własnych badań oraz innych badań z rynku. W książce możemy znaleźć perspektywę autora – doktora nauk ekonomicznych, a jednocześnie wieloletniego praktyka - właściciela Instytutu zajmującego się doradztwem w obszarze wydajności działów sprzedaży i działów  operacyjnych, menedżera odpowiedzialnego w kilku korporacjach za dział szkoleń i rozwoju sprzedaży, trenera  biznesu, coach'a i wykładowcę na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie zarządzania zespołami sprzedaży.

                                           

Czytelnicy znajdą wnikliwy opis 8 przewag kompetencyjnych, które układają się w obraz ról profesjonalnego sprzedawcy, menedżera sprzedaży oraz trenera sprzedaży. Tę książkę czyta się jak powieść edukacyjną, bardzo praktyczną dla pracujących w sprzedaży. Tym, którzy nie pracują w sprzedaży, pozwala poznać ten świat, który każdego dnia napędza gospodarkę.

Wszyscy jesteśmy klientami różnych sprzedawców. Ważne, by byli to ludzie kompetentnie doradzający nam jako klientom – o tym właśnie jest ta książka. 

parallax background

Wszyscy jesteśmy klientami różnych sprzedawców. Ważne, by byli to ludzie kompetentnie doradzający nam jako klientom.

PREMIERA czerwiec 2018 roku

Wydanie II CeDeWu, Warszawa, czerwiec 2018

Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży

Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży - świat oczami badacza jakościowego to pozycja łącząca jakościowy opis praktyk w zarządzaniu zespołami sprzedaży z perspektywą nauk o zarządzaniu. W książce możemy znaleźć perspektywę badacza i jego obraz rytualnego zarządzania w zarządzaniu zespołami sprzedaży, uchwyconego za pomocą długotrwałych badań metodami jakościowymi, głównie w oparciu o metodę teorii ugruntowanej stosowanej dość rzadko w badaniach nad zarządzaniem.

W wyniku prowadzonych badań powstał autorski zestaw charakterystycznych elementów kultury rytualnej Menedżerów Sprzedaży, interesujący dla:

 • Teoretyka zarządzania - ze względu na szereg danych jakościowych i ich opracowania,
 • Praktyków w sprzedaży - ze względu na poznanie zróżnicowanych metod stosowanych w procesie edukacji
 • Przedstawicieli Ubezpieczeniowo-Finansowych i Menedżerów Sprzedaży.

Książka jest również kompendium, jak badania jakościowe w oparciu o teorie ugruntowaną prowadzić, co oznacza, że może służyć jako podręcznik w zakresie badań jakościowychw zarządzaniu przy użyciu teorii ugruntowanej. Opracowanie wyników badań, przeplatane głębokim rysem teoretycznym bogatym w odniesienia praktyczne oraz narracją autora, pozwala czytać tę książkę, raczej jak powieść edukacyjną aniżeli podręcznik.

parallax background

Sprzedaż transakcyjna, doradcza i przedsiębiorcza wymagają innych kompetencji od Doradców. Od Menedżerów wymagają innego stylu zarządzania oraz innego rozłożenia akcentów w codziennym nawigowaniu pracą. Rytuały w tym zakresie odgrywają rolę kluczową...

PREMIERA październik 2017

Poltext, Warszawa, październik 2017

BESTSELLER W KAT. EKONOMIA, BIZNES NA WWW.MERLIN.PL!!!

Skuteczny Trening Sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje

 
"Z Grzegorzem pracuje już wiele lat i ciągle mnie zaskakuje swoimi odkryciami w obszarze szkoleń menedżerskich i sprzedażowych. W trzymanej przez Ciebie książce łączy atrybuty niezwykle praktyczne z podejściem badawczym dla Sprzedawców, Menedżerów Sprzedaży i Trenerów tego jakże wymagającego zawodu - Sprzedawcy usług. Jego ugruntowany warsztat Badacza, Wykładowcy i Trenera, Coacha pozwala dostrzegać zależności i znaczenia, opisywane barwną narracją, powodującą, że czyta się ten poradnik lekko, dydaktycznie, co jest wielką zaletą Grzegorza nie tylko jako autora, ale również jako Trenera i Coacha zapraszającego podczas lektury tekstu do szeregu ciekawych ćwiczeń i zadań. Uczymy się przecież przez działanie a w sprzedaży w szczególności... Polecam wszystkim, zajmującym się sprzedażą, szczególnie Menedżerom i Trenerom Sprzedaży".
Jacek Rozenek 

Trener i Coach najtęższych głów biznesu, Audytorium

 
"Niezwykle ciekawa i inspirująca lektura. Połączenie osobistych refleksji i doświadczeń autora z wybranymi koncepcjami, modelami i zasadami sprzedaży i uczenia sprzedaży. Wszystko zanurzone w praktyce i odpowiedniej dawce humoru. Obowiązkowa lektura dla ludzi, którzy pełni są pasji, gotowości i/lub konieczności rozwijania ludzi w kierunku profesjonalnej sprzedaży. Grzegorz, a myślałem, że o treningu handlowym wiem już wszystko. Szczere gratulacje".
Dariusz Milczarek 

Managing Partner
Sandler Training Polska Sp. z o. o. 
Sandler Training Master Franchisee for Central Europe

 
"Grzegorz zwraca uwagę jak ważne jest w sprzedaży znajomość własnych talentów i rozwój kompetencji a w pracy szefa zespołu sprzedaży rozumienie kompetencji poszczególnych członków zespołu oraz pracy coachingowej. Świetna książka, w której Grzegorz prowadzi lekką narrację i w bardzo ciekawy sposób „łączy kropki” między różnymi koncepcjami, jednocześnie dając narzędzia do zastosowania od razu".
Nikolay Kirov

Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca programu studiów „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży".

parallax background

Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży są jednym z filarów współczesnej przewagi konkurencyjnej firm sprzedaży bezpośredniej.

PREMIERA październik 2017

Wydanie I, CeDeWu, październik Warszawa 2015

Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży

 
"Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży są jednym z filarów współczesnej przewagi konkurencyjnej firm sprzedaży bezpośredniej. To poprzez rytuały w sprzedaży, kwalifikacje Sprzedawców oraz Menedżerów doprowadzają codziennie na świecie do transakcji pomiędzy firmą a klientem. Obraz ich roli został stworzony przez Autora poprzez zastosowanie badania jakościowego trwającego kilka lat, poprzez wniknięcie do społeczności badanej - Sprzedawców i Menedżerów ubezpieczeń. Bycie w społeczności i "wychodzenie na zewnątrz" by uzyskać obiektywny obraz rytualnych działań indywidualnych i zbiorowych przeplata się z metodologiczną konsekwencją i przeglądem jakościowym, co pozwala również nazwać tę pozycję rodzajem kompendium praktycznych metod jakościowych w badaniach nad zarządzaniem. Zdecydowanie polecam książkę praktykom, jak również teoretykom zarządzania".
Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Akademii Leona Koźmińskiego

PUBLIKACJE I WYWIADY W CZASOPISMACH:

 1. "10 cech skutecznego szefa sprzedaży, czyli magia naturalnych predyspozycji w pracy" w Szef Sprzedaży nr 60, STYCZEŃ 2022, s. 76-79 .
 2. [ klik ]
 3. "Nauka profesji w pandemii" w HR Personel Plus nr 11 , LISTOPAD 2021, s. 98-101.
 4. "7 pytań o sprzedaż" w Asy Sprzedaży nr , LIPIEC-SIERPIEŃ 2021, s. 14-17.
 5. "Dobry szef potrafi zarażać pracowników entuzjazmem" w Szef Sprzedaży nr 48, STYCZEŃ-LUTY 2020, s. 52-55.
 6. "CASE STUDY: Zamówienia nas przytłaczają. Co robić?" w Harvard Business Review Polska nr 201, LISTOPAD 2019, s. 164-168.
 7. "Dział książki polecane - Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym", wydawnictwo One Press w Personel&Zarządzanie, nr 11 (356), LISTOPAD 2019.
 8. "Sprzedaż jest profesją" rozmawiała Agnieszka Zwolan w NOWA SPRZEDAŻ. Dwumiesięcznik o skutecznej sprzedaży, WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2019, s. 80-81.
 9. "Premiery - Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym" , wydawnictwo One Press w BENEFIT, WRZESIEŃ 2019
 10. "Sekret sukcesu? Zespół w 100% zaangażowany w z zmiany" z Katarzyną Siekańską z Harvard Business Review Polska w dziale ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO w [ klik ], MAJ 2019
 11. "Metody coachingowe i mentoringowe wykorzystywane w systemowym podejściu do zarządzania zespołami sprzedaży" w COACHING REVIEW. Rocznik Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego 2018, s. 143-157.
 12. "Skuteczny trening sprzedaży w dziale Warto przeczytać" w NOWA SPRZEDAŻ, STYCZEŃ-LUTY 2018, s. 9.
 13. "Sprzedaż dla kompetentnych i utalentowanych" z Aleksandrą Wysocką w GAZETA UBEZPIECZENIOWA, PAŹDZIERNIK 2017, s. 19.
 14. "Jak włączyć wideo do komunikacji z pracownikami?" - okiem eksperta w Harvard Business Review Polska w dziale ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO w [ klik ], MAJ 2017
 15. "Zarządzanie wiedzą" rozmawiała Beata Pałac w KZA EXPRESS, PAŹDZIERNIK 2015, s. 56-61.
 16. "Zachowania organizacyjne i rytuały menedżerów dystrybucji w kulturze coachingu" w COACHING REVIEW. Rocznik Centrum Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego 2013, s. 82-105.
 17. "Chwytaj dzień. Droga do pracy" z Natalią Szostak w SLOW. No.4 PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 2012, s. 94-95.

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ