DORADZTWEM
STRATEGICZNYM


Doradzam Członkom Zarządów oraz Dyrektorom Sprzedaży, Marketingu w zakresie strategii, zarządzania strukturami, zarządzania ludźmi oraz zarządzania wynikiem. Prowadzę sesje dla Zarządów, podczas których opracowujemy strategię całościową, jak i rozwoju kanałów sprzedaży, rozwoju rynków w Europie i na cały świat. Pracuję również z Dyrektorami odpowiedzialnymi za Obsługę Klienta, Operacje oraz Marketing, ponieważ strategiczna integracja biznesu wokół sprzedaży znacznie sprawniej oddziałuje na osiąganie celów sprzedażowych.

TRENINGIEM BIZNESU
MENTORINGIEM
I COACHINGIEM BIZNESU


Prowadzę sesje edukacyjne dla Menedżerów w oparciu o najnowszą wiedzę z badań nad zarządzaniem, psychologią społeczną,etnografią i antropologią, ekonomią w sprzedaży i human resources. Jako Mentor i Coach prowadzę sesje szkoleniowe edukujące Sprzedawców, Menedżerów i Trenerów biznesu. Najczęściej pracuję w autorskim modelu ISE czyli Indywidualnej Sesji Eksperckiej, w której koncentruję się na zbadanych i realnych potrzebach Klienta oddziałując podmiotowo na jego kompetencje. Dobieram właściwą metodykę do Menedżera, problemów jakie dostrzega oraz zestawiam to ze stanem wiedzy jaki posiada, jak również innych zasobów, którymi dysponuje.

BADANIEM ŚRODOWISKA
BIZNESU


Fascynuje mnie praca w biznesie (strategia, sprzedaż b2b, zarządzanie) i dlatego też zajmuje się badaniem kultur organizacyjnych, kompetencji Członków Zarządów, Właścicieli firm, Menedżerów i Sprzedawców, benchmarkingiem, due dilligence. Takie podejście pozwala mi jednoznacznie poznawać najnowsze a co ważniejsze skuteczne rozwiązania dla moich Klientów. Jako jeden z niewielu w naukach ekonomicznych napisałem pierwszą pracę doktorską u prof. Dariusza Jemielniaka (recenzowaną m.in. przez prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego) z wykorzystaniem badań jakościowych, wydałem książkę na ten temat pt: ''Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży", która jest podawana przez naukowców oraz praktyków jako wzór prowadzenia badań jakościowych w naukach o zarządzaniu. To pozwala mi swobodnie poruszać się po materii problemów w zarządzaniu sprzedażą, ludźmi przy użyciu badań identyfikować takie problemy ilościowe i jakościowe, które można realnie rozwiązywać. Część z nich istnieje w kompetencjach ludzi, część w systemach a część w strukturze... inne są jeszcze nie nazwane.

WYSTĄPIENIAMI
MERYTORYCZNYMI DLA FIRM


Występuję na kongresach, konferencjach dla firm, przedstawiając przede wszystkim wiedzę merytoryczną, weryfikowalną empirycznie w oparciu o badania jakie prowadzę oraz jakie przytaczam z całego świata. Podczas wystąpień przywołuję emocje związane z inspiracją do sprawczego zarządzania sobą i innymi, jednak w pierwszej kolejności dostarczam wiedzy, która jest kluczowa z punktu widzenia profesji sprzedaży i zarządzania! Jako Członek SPM (Stowarzyszenie Profesjonalnym Mówców) popularyzuję wiedzę naukową!

Prof. Jacek Santorski na koniec mojego godzinnego wystąpienia w październiku 2019 roku w ramach APPendix (Akademia Psychologii Przywództwa) powiedział: "Dlatego Ciebie zaprosiłem, bo to jest światowy poziom, bo wiem, że już wyżej na świecie nie ma..."

Moje wystąpienie pt: "Czy motywowanie w sprzedaży ma sens?" dla Menedżerów Sprzedaży podczas Narodowego Kongresu Sprzedaży 26 września 2019 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie znalazło się w pierwszej dwójce najlepiej ocenionych wystąpień podczas Kongresu!

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ