Zwycięski Dział Sprzedaży Jak budować przewagę kompetencyjną?
22-23 październik 2019

Szanowni Państwo,

„Dziś umiejętności sprzedaży wykorzystujemy w niezliczonej liczbie profesji - od sprzedaży pomysłu w pracy wymagającemu szefowi, przez zawodową sprzedaż ubezpieczenia w jakże wymagającym zawodzie agenta ubezpieczeniowego, po sprzedaż nowej strategii przez menedżera zespołowi ekspertów.”

Zapraszamy na szkolenie dedykowane menedżerom sprzedaży, sprzedawcom oraz trenerom sprzedaży, czyli wszystkim zaangażowanym czynnie w dystrybucję dóbr i usług na współczesnym - wymagającym rynku.

Podczas szkolenia poznasz 8 przewag kompetencyjnych:

  • Przewaga kompetencyjna I i II: przygotowanie do procesu sprzedaży i aspiracyjne porozumiewanie się
  • Przewaga kompetencyjna III: selektywne kierowanie uwagi i poznawczy rozwój w sprzedaży
  • Przewaga kompetencyjna IV: sprzedawca, menedżer sprzedaży i trener sprzedaży, a naturalne predyspozycje - dźwignia wydajności
  • Przewaga kompetencyjna V I VI: budowanie ekostrategii i ekokariery w sprzedaży - przesłanki do lepszych decyzji oraz trening inteligencji społecznej w sprzedaży
  • Przewaga kompetencyjna VII I VIIII: pasja klienta, czyli co tzn. autoteliczna praktyka oraz selfcoaching, czyli trening samego siebie

Zapraszam do rezerwacji miejsc.

Anna Chmielewska
Kierownik Projektu
a.chmielewska@langas.pl