Wystąpienie pt: " CZY MOTYWOWANIE W SPRZEDAŻY MA SENS?" podczas III Narodowego Kongresu Sprzedaży w Warszawie w dniu 26.09.2019 w godz. 13.30 – 14.15

Podczas tej sesji odpowiedziałem na pytanie przez pryzmat dwóch najważniejszych źródeł wiedzy w zarządzaniu: subiektywnej - własnych doświadczeń, obserwacji oraz interpretacji badacza jakościowego oraz obiektywnej - wyników badań jakie prowadzi Radwells Institute Research oraz wyników badań z Harvard Business School oraz innych instytutów badawczych.

  • Jak się okazuje, motywowanie w sprzedaży ma sens... tylko i wyłącznie pod kilkoma warunkami sine qua non, ponieważ wówczas możemy mówić o pobudzaniu motywacji autonomicznej oraz postawy wewnątrzsterownej
  • Prawdopodobnie to najwyższa forma jakości zarządzania poprzez wysokie standardy osobiste Menedżerów.

    Dodatkowe informacje