28 maja 2021

Dochowanie należytej staranności czyli rzecz o odpowiedzialności za wysokie standardy osobiste

Zegarmistrz to zawód, który wciąż mnie fascynuje… podobnie jak złotnik… do tego stopnia, że wówczas kiedy pobieraliśmy się z Agnieszką w 2016 roku, przy wyrobie naszych obrączek, poprosiliśmy o możliwość czynnego uczestnictwa w tej pracy…