Zapraszam na ważne wydarzenia, na których występuję

16 września 2021 zapraszam na NSC Director.

Temat mojego wystąpienia to: „Game Changer Management czyli jak odnaleźć się w czasach zmian reguł gry rynkowej”. Powiem więcej o:

  • GameChanger czyli matryca zmiany standardów i mechanizmów rynkowych?
  • Nowa definicja zarządzania czyli GameChangerManagement - na ile mnie dotyczy?
  • Wysokie standardy osobiste - ja a firma, zespoły Ludzi których... nawiguje...
  • Uczenie standardów, zarządzanie a nawigowanie - następna era po Covid19?
  • Nic się nie zmienia tylko... czy w mojej branży mój GameChanger wygrywa?

22 marca 2022 roku zapraszam na Fitness Experience Management.

FEM to największa w Polsce konferencja dla branży fitness. Temat mojego wystąpienia to „Wartościowy feedback pomaga osiągać wyniki w czasach turbulencji” czyli:

  • Wartość feedbacku a wartość wyników jaki osiągacie?
  • Kiedy informacja zwrotna pomaga?
  • Feedback moments czyli jak łapać ludzi na tym, co robią dobrze?
  • Umiłowany dyskomfort czyli lider posługuje się feedbackiem?
  • Wysokie standardy osobiste i normatywny feedback to bliska relacja?