Kongres Fitness Experience Management, wystąpienie pt: Wartościowy feedback pomaga osiągać wyniki w czasach turbulencji
25 listopada 2021 Fitness Experience Management to największa konferencja dla branży fitness

Temat mojego wystąpienia to „Wartościowy feedback pomaga osiągać wyniki w czasach turbulencji” czyli: Wartość feedbacku a wartość wyników jaki osiągacie? Kiedy informacja zwrotna pomaga? Feedback moments czyli jak łapać ludzi na tym, co robią dobrze? Umiłowany dyskomfort czyli lider posługuje się feedbackiem? Wysokie standardy osobiste i normatywny feedback to bliska relacja?

  • Podczas wyjątkowej sesji dla Senior Menedżerów wskażę osie przewodnie charakterystyczne dla wartościowej informacji zwrotnej na różnych poziomach w firmie