RECENZJA #4


Ben Renshaw

“Cel czyli o korzyściach ze skupienia się na tym, co najważniejsze”

wydawnictwo Mt biznes, Warszawa 2021

Język polski

Kiedy widzę książkę mającą ok. 200 stron, podnoszącą istotne zagadnienie dla zarządzania, psychologii biznesu w tytule, mam wątpliwości, czy aby na pewno jest to książka warta czasu i skupienia. Wynika to głównie z tego, że nie tylko wierzę, ale na podstawie lektur wielu książek przez ostatnie 20 lat dostrzegam tę tendencję by wiele wydawanych książek było powierzchownych a przyciągających swoim barwnym tytułem czytelnika oczekującego wielopoziomowej i zgłębionej refleksji. Autorowi niniejszej książki, która ma 248 stron to nie grozi… Ta książka zasługuje nie tylko na uwagę ludzi pracujących w biznesie, ale w ogóle gatunku ludzkiego w swoich codziennych wyzwaniach, troskach gdzie jednak człowiek współczesny ma za zadanie niezależnie gdzie żyje, realizować mniej lub bardziej zdefiniowane cele – okazuje się, że są one życiowe, ponieważ realizowane są w różnych przestrzeniach 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. W końcu np. celem snu jest również odpoczynek, regeneracja i przywrócenie sił witalnych. Sam tytuł „Cel czyli o korzyściach ze skupienia się na tym, co najważniejsze” jest bardziej kwintesencją całej treści, bo jej głównym wątkiem jest misja, jej urealnianie, zrozumienie takiej sztuki, jak słuchanie, storytelling, coaching w przywództwie czy też kultura feedbacku. Kiedy Ben pisze o walucie przywództwa, czy podtrzymywaniu relacji, różnorodności i włączaniu, wprowadzaniu zmian czy ogólnym dobrostanie miałem wrażenie, że opisuje je w miejscu tam, gdzie właśnie pracuje. Ta umiejętność opowiadania i przeplatania historii, które umieściły mnie jako czytelnika dokładnie w tym pokoju, w którym autor prowadzi sesje z klientem a czasem robi wrażenie, jakbym był w jego głowie, stanowią o wartości tej książki.

Wyjątkowość tej książki to zdecydowanie podniesienie wątku misji, która pozornie jest bardzo „w chmurach”, gdzieś gdzie ludzie jak nie mają co robić, są bogaci, majętni i piękni wymyślają sobie taką misję… otóż nic błędnego… w skrzętnie przygotowanym spisie treści znajdziemy już w rozdziale I: Uzasadnienie misji, gdzie autor podaje przykłady, jak różnią się nasze działania w sytuacji, kiedy własną misję odkryjemy i tam, gdzie jej zupełnie nie jesteśmy w stanie odkryć. Meta przesłaniem Bena jest to, że generalnie posługujemy się powierzchownymi złudzeniami, że coś nas uszczęśliwia i nie uszczęśliwia, a istotniejsze jest to – jak pisze autor – co jest twoim „aktywatorem prawdy”. Konfrontowanie się z własnymi powierzchownymi wnioskami, działaniami w codziennym życiu pozwala odkrywać poczucie tego sensu rozumianego jako szerzej rozumiana motywacja personalna. Ten sens doprowadza nas do bycia sobą rozumianym jako autentyczne zaangażowanie, większa codzienna energia, lepsze relacje z innymi. Zdecydowanie proste modele, które Ben zawarł w całej książce, nie tylko dobrze obrazują opisane mechanizmy, które wymagają przepracowania, ale dają wartość niezależnie w jakiej roli jesteśmy. Wiele przykładów, które Ben podaje są ze środowiska biznesu, szczególnie z sesji doradczych i coachingowych, podczas których przepracował z zespołami oraz liderami dość trudne zagadnienia na styku psychologii jednostki, socjologii grupy czy performance management.

Autentyczności tej książce dodają wątki związane z historiami osobistymi Bena, niejako wyciąganymi zza kurtyny jego życia, takie jak choroba i śmierć matki, wychowanie z małżonką trójki dzieci… Ben nie pokazuje szybkich i łatwych rozwiązań, raczej wskazuje na meandry drogi konsultanta, coacha, trenera biznesu czyli profesji, która na dobre zadomowiła się w środowisku biznesu a wymaga interdyscyplinarnych umiejętności. Zwinne przywództwo, które Ben przedstawia jako kompetencję wymaganą od współczesnych liderów przedstawia w formule trzech istotnych cech, które warto zaprząc do codziennych działań lidera: kreatywność, współdziałanie i elastyczność. Na przykładzie kreatywności jako zasobu do wykorzystania w codziennej pracy liderów pokazuje trzy kroki, jakie warto w tym obszarze podejmować: • świadomość, kiedy zamykasz się na rozwój, • kwestionowanie swoich założeń, • wypracowanie w sobie nastawienia na rozwój. Ben bardzo dobrze w tej części opisuje, w jaki sposób te zagadnienia w nas pracują, niejako podszeptując nam narrację, którą czasem trzeba przezwyciężyć, jak w przypadku „A jeśli się nie uda?”. Podaje również przykłady, kiedy to w naszej głowie mamy zgoła odmienne narracje, jak np. akceptację wyzwań, rozwiązywanie napotykanych problemów przez „wysiłek jako ścieżkę do mistrzostwa”.

Książka ta podzielona jest na pięć rozdziałów: 1. uzasadnienie misji 2. odkrywanie misji 3. postawa wobec misji 4. umiejętności świadomego przywódcy 5. życiowa misja w praktyce w których możemy dowiedzieć się więcej, nie tylko o sobie w kontekście swojej misji, ale bardzo istotnie wzmocnić swoją samoświadomość dla prowadzonych przez nas zespołów, których jesteśmy albo liderami, albo po prostu członkami. Samo to doskonale wpisuje się w potrzebę przeczytania tej książki, zresztą bardzo dobrze wydanej. Oryginalna okładka, przyjemna w dotyku, przejrzystość rozdziałów poprzez zastosowane punktory i akapity dużo porządkuje tę atrakcyjną wiedzę dla naukowca, użyteczną dla biznesmena, bizneswoman a przede wszystkim pokazującą, że cele i misja nie są w innych pokojach naszego życia… są jednością, byleby być tego świadomym i dbać, o to, by je zbliżać do siebie. Jeśli chcesz zintegrować cele z własną misją, to przeczytaj tę książkę.

MOJA REKOMENDACJA:

Grupa 3, 4 oraz 5


W tym miejscu znajdziesz stale publikowane recenzje książek i artykułów, które uważam, że każdy Lider/ Menedżer/ Doradca czy Człowiek o wysokich standardach osobistych warto by przeczytał. Masz pewność, że jeśli polecam daną pozycję to całość przeczytałem. Dowodem niech będą m.in. zakładki na zdjęciu wraz z egzemplarzem. W pierwszej części znajdziesz opis jakościowy, co tam można znaleźć i dlaczego warto po nią sięgnąć, co tam jest charakterystycznego, nietypowego bądź wyjątkowo interesującego. Na koniec na skali 1-5 rekomenduję daną pozycję, dla KOGO jest najbardziej odpowiednia, przy czym:


grupa 1

oznacza tylko dla początkujących menedżerów czyli zaczynam

grupa 2

oznacza dla początkujących poszukujących rozwiązań na napotykane problemy i wyzwania

grupa 3

oznacza dla średniozaawansowanych czyli mam wnioski z doświadczeń i chęć uporządkowania swojej wiedzy z zarządzania

grupa 4

oznacza dla zaawansowanych czyli wiele wniosków z doświadczeń, przynajmniej 5 lat w zarządzaniu i kierowaniu zespołem oraz chcę ugruntować część swoich praktyk a część potrzebuję rozwinąć, douczyć się jak to lepiej robić

grupa 5

oznacza dla Ekspertów, Trenerów dzielących się wiedzą z innymi na zaawansowanym poziomie