Zarząd / Dyrektorzy / Senior Menedżerowie – Executive Level (N oraz N-1)